Приступачност - ИнтоКилдаре

Стратешки приоритет 4: Јачање повезаности и приступачности одредишта

Акција 15: Подстицати усвајање принципа универзалног дизајна

Усвајање принципа универзалног дизајна (тј. стварање туристичких атракција, смештаја и услуга доступних за све) омогућиће широј кохорти људи да уживају у свом искуству туризма у Килдеру. Ово укључује младе, старе и оне са различитим способностима. Нова и постојећа туристичка предузећа биће подстакнута да усвоје принципе универзалног дизајна и дизајна прилагођеног узрасту у развоју и функционисању свог пословања.

 

Инто Килдаре ће сарађивати са Мрежом за приступ округу Килдаре и Већем округа Килдаре како би подстакли туристичке компаније да усвоје принципе универзалног дизајна.